0556780400, 0915857303 | tomiauto@centrum.sk
NÁKUPNÝ KOŠÍK
prázdny
PRIHLÁSENIE
REGISTRÁCIA
 

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len podmienky) platia iba pre nákup na internetovej stránke www.tomiauto.sk . a vzťahujú sa pre obchodné vzťahy medzi kupujúcim podľa § 1 zák.č.108/2000 Z.z. a predávajúcim - TOMI AUTO, spoločnosť s ručením
obmedzeným.

Predávajúcim je spoločnosť TOMI AUTO s r.o., Rastislavova 78, 040 01 Košice, IČO: 36208400, DIČ:2020048239, IČ DPH: SK2020048239, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I., vložka číslo: 12659/V. Kontakt: telefón 055/6780400, mobil: 0907901100, e-mail: info@tomiauto-eshop.sk.

Kupujúcim je osoba / spoločnosť, ktorá si objednala a zaplatila za tovar alebo službu z ponuky uvedenej na stránkach www.tomiauto.sk. Kupujúci pri registráciii v e-shope uvádza nasledujúce údaje – meno a priezvisko, úplnú poštovú adresu, kontaktné informácie (telefónne číslo, e-mailovú adresu) + obchodné meno, IČO, DIČ, miesto podnikania ak sa jedná o podnikateľský subjekt.

OBJEDNANIE:

Objednanie tovaru uskutočníte vložením vybraného tovaru alebo služby do elektronického nákupného košíka. Po odoslaní elektronickej objednávky, Vám bude zaslaný informačný e-mail, v ktorom budú podrobnejšie informácie o objednanom tovare (službe). 

DODACIE PODMIENKY:

Dodávky objednaného tovaru budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho realizované v čo najkratšom termíne v závislosti od druhu tovaru. Termín dodania Vám bude oznámený vopred aspoň 1 deň pred dodaním.
V prípade oneskoreného dodania tovaru (z dôvodu vypredania zásob) Vás budeme okamžite informovať o tejto skutočnosti e-mailom alebo telefonicky. Predávajúci nezodpovedá za oneskorenú dodávku tovaru zapríčinenú kuriérskou službou, prípadne udaním nesprávnej adresy kupujúceho.

CENY TOVARU:

Ceny uvedené v internetovom obchode www.tomiauto.sk sú platné v čase uskutočnenia odjednávky. Vyhradzujeme si právo tlačových chýb a zmeny cien, v prípade zmeny peňažných kurzov alebo pri výrazných zmenách dodávateľských podmienok od výrobcov a
ostatných dodávateľov tovaru. V cene tovarov nie je zahrnuté poštovné alebo doprava tovaru. Ceny sú uvádzané vrátane DPH.

PLATOBNÉ PODMIENKY:

Za objednaný tovar v internetovom obchode môže objednávateľ zaplatiť nasledovne:
– preddavkovou faktúrou pri nákupe nad 350 EUR s DPH
– dobierkou
– priamym vkladom na účet VÚB: 1587394655/0200
– v hotovosti pri osobnom odbere
– na splátky – QUATRO, CETELEM
Pri preberaní tovaru obdržíte doklad o prevzatí tovaru, ktorý je v prípade platby na dobierku dokladom o zaplatení tovaru. Daňový doklad s vyčíslením kúpnej ceny a DPH dostane kupujúci e-mailom najneskôr do 7 dní od doručenia tovaru. 

VRÁTENIE, STORNOVANIE TOVARU:

Kupujúci ako súkromná osoba (nie podnikateľ ) má v zmysle §12 zákona č.108/2000 Z.z. možnosť odstúpiť od zmluvy do 7 pracovných dní od prevzatia tovaru. Ak sa rozhodnete tovar vrátiť, kontaktujte predávajúceho e-mailom. Zakúpený tovar zašlete spolu s
dokladom o kúpe na vlastné náklady späť na adresu sídla predávajúceho. Pri vrátení zasielajte prosím tovar nepoškodený, v pôvodnom balení vrátane dokumentácie, príslušenstva a pod. Tovar vrátený späť na dobierku neprijímame. Predávajúci sa
zaväzuje vrátiť kupujúcemu cenu, zaplatenú za príslušný tovar v lehote 15 kalendárnych dní odo dňa prijatia vráteného tovaru rovnakým spôsobom aký bol použitý pri platbe za tovar, pokiaľ zákazník nepožiada inak.
V súlade so zákonom nemôže kupujúci odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:
– poskytovanie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom kupujúceho pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy,
– predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť.
Predávajúci má právo zrušiť objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky bude kupujúci informovaný telefonicky alebo e-mailom. Záručné podmienky sú upravené reklamačným poriadkom.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV:

Odoslaním údajov vyjadruje kupujúci súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch. Prevádzkovateľ internetového obchodu sa zaväzuje, že osobne údaje, ktoré poskytne kupujúci prostredníctvom registrácie a objednávkového formulára nebudú poskytnuté bez súhlasu vlastníka týchto dát tretím osobám a nebudú použité na komerčnú ponuku nesúvisiacu s propagáciou tohto internetového obchodu. Súčasne sa zaväzuje k tomu, že
na prianie zákazníka kedykoľvek jeho osobné údaje vymaže zo svojej databázy. 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA:

Tieto Všeobecné obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke predávajúceho v deň odoslania elektronickej objednávky s výnimkou, ak je medzi oboma stranami dohodnuté inak. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia Všeobecných obchodný podmienok a reklamačného poriadku v znení platnom v deň odoslanie elektronickej objednávky. Vzťahy medzi oboma stranami, ktoré nie sú upravené týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a inými súvisiacimi právnymi predpismi. Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto Všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.
Tieto Všeobecné obchodné podmienky platia od 1. 3. 2013.

 

Nájdete nás na FB

Novinky

úvod testovacej novinky

Najpredávanejšie

Newsletter

Mám záujem o newsletter s aktuálnymi novinkami